Fluorescenčná kvantitatívna PCR súprava s nukleovými kyselinami od spoločnosti CHK BIOTECH od Monkeypox Virus získala certifikáciu CE