podpora

Ako výrobca a dodávateľ produktov v oblasti IVD kladie CHKBio veľký dôraz na poskytovanie uspokojivej podpory a služieb našim zákazníkom.Zákazníkom vieme poskytnúť on-line školenia, ktoré im pomôžu naučiť sa správne používať náš produkt.Naše produkty sú navrhnuté tak, aby sa dali ľahko používať a poskytujeme aj dostatočný popredajný servis, keď sa zákazníci stretnú s problémami alebo problémami.Aby sme to našim zákazníkom uľahčili, väčšina dokumentov s pokynmi a videa s návodom na obsluhu sú k dispozícii na našej webovej stránke.

podpora

Prevádzková príručka COVID-19 RT-PCR detekčná súprava (lyofilizovaná) – stroj MA688 PCR

COVID-19 RT PCR detekčná súprava (lyofilizovaná) Prevádzková príručka – UF 300 PCR stroj

Návod na obsluhu-UF
150 PCR stroj