Enterprise Vision

CHK Biotech sa zaviazal prinášať nové technológie molekulárnej diagnostiky v prospech zdravia ľudí a bezpečnosti potravín a v prospech širokej verejnosti.

1602137738257