Profil spoločnosti

O nás

Prospieva zdraviu celého ľudu a zabezpečuje bezpečnosť potravín a prináša úžitok spoločnosti.

Shanghai Chuangkun Biotech Inc. je poskytovateľom služieb, ktorý sa špecializuje na služby testovania génov a riešenia rýchlej molekulárnej diagnostiky POCT v oblasti bezpečnosti potravín a medicíny.Hlavnými zakladateľmi spoločnosti sú vedúci pracovníci a hlavný technický personál veľkých podnikov, ktorí sa zaoberajú IVD alebo súvisiacimi odvetviami viac ako 10 rokov.Majú komplexné pokrytie od výskumu a vývoja, trhu až po predaj a majú bohaté priemyselné skúsenosti.Hlavné obchodné smerovanie spoločnosti má široké trhové vyhliadky a jej technológia je vedúca a konkurencieschopná.

V súčasnosti sú hlavnými produktmi spoločnosti projekty testovania očných génov a produkty rýchlej detekcie POCT v oblasti bezpečnosti potravín / medicíny, ktoré sú vynikajúcimi zahraničnými testovacími produktmi alebo platformami s poprednými medzinárodnými a kľúčovými technológiami.Shanghai chuangkun biologické, ako hlavný zástupca v Číne, je zodpovedný za komplexnú propagáciu, vývoj, predaj a popredajnú prácu na čínskom trhu.Víziou spoločnosti je predstaviť zahraničné technologické špičkové produkty a platformy, ďalej modernizovať a rozširovať vývoj, štepiť široký čínsky trh, úzko spolupracovať s rôznymi kanálmi, agentmi a koncovými zákazníkmi, dosiahnuť obojstranne výhodnú spoluprácu a hľadať spoločný rozvoj tak, aby špičkové testovacie produkty a technologická platforma môžu byť použité a zohrávajú úlohu na čínskom inšpekčnom trhu.

Hlavnými spolupracujúcimi zákazníkmi spoločnosti sú univerzity a vedecké výskumné ústavy, strediská lekárskej kontroly tretích strán, podniky molekulárnej diagnostiky IVD, potravinárske podniky, provinčné a mestské centrá pre kontrolu chorôb, dohľad nad trhom a administratívu, inšpekciu vstupu a výstupu a karanténny úrad atď. Shanghai chuangkun biology sa zaviazala, že nová technológia molekulárnej diagnostiky bude prínosom pre zdravie všetkých ľudí, zabezpečí bezpečnosť potravín a bude prínosom pre verejnosť.

Enterprise Vision

Zaviazali sa používať novú technológiu molekulárnej diagnostiky na zaistenie bezpečnosti potravín, prospech zdravia všetkých ľudí, vytvorenie verejnosti!

Podniková vízia1
Podniková vízia2
Podniková vízia 3
Podniková vízia4